«powrót

Woskowice Małe: kościół św. Wawrzyńca

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1417 roku. W kolejnym stuleciu obiekt został zajęty przez protestantów. Był wielokrotnie przebudowany i odnawiany.

Wnętrze pokryte jest barokową polichromią wykonaną przez Baihafa z Rychtalu. Zachowała się też renesansowa chrzcielnica z XVIII wieku oraz późnogotycka ambona z początku XVII stulecia oraz wiele innych zabytkowych przedmiotów kultu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.