«powrót

Woźniki: kościół Wniebowzięcia NMP

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z I. poł. XVI w. W 1959 r. na skutek podpalenia spłonęły dachy, uszkodzeniu uległy stropy i ściany, spaliła się wieża i część wyposażenia kościoła. Świątynia została odbudowana w latach 1962–1964.

W kruchcie belki stropowe pokryte są malowanymi napisami. Parapet chóru muzycznego pochodzi z 3. ćwierci XX w., wypleciony jest z wikliny.

Do najcenniejszych zabytków należy gotycki krucyfiks z XIV w. umieszczony na belce tęczowej. W ołtarzu głównym, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. oraz organy w obudowie z XVIII w.

W pobliżu kościoła usytuowana jest drewniana dzwonnica.

Świątynia jest przykładem udanej rekonstrukcji konserwatorskiej po zniszczeniach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.