«powrót

Wrocław: katedra św. Jana Chrzciciela

Gotycka katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu wybudowana została już w 1000 r. Jednak obecna świątynia jest już czwartą wzniesioną w tym miejscu. W 1945 r. została niemal całkowicie zniszczona.

Prezbiterium świątyni pochodzi z połowy XIII w. i zostało wybudowane po najeździe Tatarów z 1241 r. Jest pierwszą w pełni gotycką budowlą w Polsce.

Nawy oraz kaplica Mariacka pochodzą z XIV w., kolejne kaplice powstawały stopniowo aż do XVII w. Wieże katedry (o wysokości 96 metrów) zostały wybudowane w XV stuleciu.

Trójnawowa świątynia, z nawą główną wyższą niż nawy boczne, obudowana jest od zewnątrz kaplicami.

Wewnątrz m.in. ambona i płaskorzeźby J.J. Urbańskiego, szafkowy ołtarz autorstwa szkoły Wita Stwosza, gotycki tryptyk w ołtarzu głównym (przeniesiony z Lubina), cudowny obraz Matki Bożej, barokowe stalle w prezbiterium (XVII w., przeniesione z kościoła św. Wincentego). Organy pochodzą z lat 1932-36.

Od strony wschodniej do katedry przylegają barokowe kaplice św. Elżbiety (1648-1700) i Bożego Ciała (tzw. Elektorska, 1716-24) oraz gotycka kaplica mariacka (1354-61) z sarkofagiem bp. Przecława z Pogorzeli.

Z wieży katedry można oglądać panoramę Wrocławia .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.