«powrót

Wrocław: kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, dawny kościół farny, jest obecnie katedrą Kościoła polskokatolickiego . Świątynia powstała w latach 1342-60, choć wcześniej w tym samym miejscu stał starszy kościół. W 1945 r. zniszczeniu uległy dachy i sklepienia. Odbudowa trwała do 1953 r.

Trójnawowa, monumentalna świątynia, z nawą główną wyższą niż nawy boczne.

Wewnątrz m.in. marmurowa, renesansowa ambona (XVI w.), kamienne, gotyckie tabernakulum (1410 r.), nagrobki i epitafia pochodzące z okresu gotyku aż do XVIII stulecia. Pamiątkowe rzeźby zdobią również mury wokół kościoła.

W zewnętrznej, południowej ścianie świątyni znajduje się romański portal pochodzący z kościoła benedyktynów na Ołbinie (kościół został rozebrany w 1529 r.). Portal powstał w latach 1150-75 i uważany jest za najpiękniejszy zabytek tego typu w Europie Środkowej.

W kościele odbywa się Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.