«powrót

Wrocław

Wrocław leży na Nizinie Śląskiej, nad Odrą i jej dopływami. Jest czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Stolica województwa dolnośląskiego oraz siedziba biskupów Kościołów rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, grekokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego.

We Wrocławiu działa 12 wyższych uczelni, opera, teatry, filharmonia i muzea.

Ślady osadnictwa na terenie Wrocławia pochodzą z okresu neolitycznego. Grody nad Odrą wznieśli w VIII-VII wieku przed Chrystusem przedstawiciele kultury łużyckiej. Na Ostrowiu Tumskim w VIII-IX w. swoją siedzibę miało plemię Ślężan. Znajdujący się tam gród wszedł w skład Państwa Wielkomorawskiego (koniec IX stulecia).

Około 990 r. Wrocław został przyłączony do państwa polskiego. W 1000 r. powstało tam biskupstwo podległe arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W 1763 r., na skutek wojen, Wrocław znalazł się w graniach Prus.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.