«powrót

Wrocław: obraz Matki Bożej Patronki Robotników i Solidarności

Cudowny wizerunek (100x200 cm) jest jedną z pięciu autentycznych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej namalowanych w Rzymie na prośbę św. Karola Boromeusza i generała jezuitów św. Franciszka Borgiasza.

Do Wrocławia, do parafii św. Klemensa, obraz został przywieziony po II wojnie światowej z Lwowa.

Obraz - we Lwowie - był szczególnie czczony przez członków Sodalicji Mariańskiej. Przed nim modlili się wybitni Polacy - m.in. Władysław IV, Jan Kazimierz, Stefan Czarnecki.

Szczególne znaczenie w rozwoju kultu tego obrazu ma data 13 grudnia 1981 roku. Po raz pierwszy przed tym obrazem została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i internowanych Polaków. Ludzie pracy Wrocławia od tego czasu czczą Matkę Bożą Pocieszenia jako swoją Opiekunkę.

Źródło: Z dawna Polski tyś królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Szymanów 1999.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.