«powrót

Wrocław: stary cmentarz żydowski

Kirkut przy ul. Ślężnej to jedno z najważniejszych świadectw obecności Żydów we Wrocławiu. Pierwszy pogrzeb - kupca Lobela Sterna - odbył się na tej nekropolii 17 listopada 1856 r. Zmarłych chowano tutaj jeszcze do czasów II wojny światowej w tzw. dostawkach, czyli w miejscach zwężanych alejek i w obszarach wcześniej wykupionych. Ostatni pochówek odbył się we wrocławskiej nekropolii w 1942 roku.

Cmentarz zajmuje powierzchnię prawie pięciu hektarów, charakteryzuje się rozmaitością nagrobków, w sumie jest ich ponad sześć tysięcy.

Na tym cmentarzu spoczywali radni miejscy, bankierzy, profesorowie uniwersytetu, politycy. Jednym z najbardziej znanych grobowców cmentarza jest grób Ferdinanda Lassalle'a, założyciela pierwszej partii robotniczej w Niemczech. Przy Ślężnej pochowani są także rodzice Edyty Stein - Auguste i Siegfried Stein, światowej sławy biolog Leopold Auerbach, czy historyk Heinrich Graetz.

Obecnie cmentarz przy ul. Ślężnej stanowi Muzeum Sztuki Cmentarnej, będące oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.