«powrót

Wspólnota Chleb Życia

Należą do niej osoby potrzebujące pomocy, jak również te, które chcą pomagać. Charyzmatem wspólnoty jest dzielenie się chlebem – tym, co jest niezbędne do życia, a czego brakuje wielu ludziom; ale także Chlebem Życia – wiarą w Jezusa Chrystusa. Członkowie wspólnoty razem modlą się i pracują, niektórzy także mieszkają. Wspólnota ma trzy ośrodki w stolicy (dom dla bezdomnych kobiet i dzieci - ul. Łopuszańska 17, noclegownię dla kobiet - ul. Stawki 27 i schronisko dla chorych - ul. Potrzebna 55) oraz dom dla matek z dziećmi w Brwinowie. Kolejne trzy domy znajduja się we wsiach Zochcin, Grocholice i Jankowice na Lubelszczyźnie.

Sposobem na pomoc biednej młodzieży ze wsi jest fundusz stypendialny. Wspólnota organizuje również cyklicznie kiermasz rzeczy używanych.

www.chlebzycia.win.pl

Dom Betania
ul. Łopuszańska 17
02-220 Warszawa

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.