«powrót

Zobacz: Gdynia: kościół o. franciszkanów

Wspólnota "Fraternia"

Wspólnota działa przy parafii św. Antoniego w Gdyni.

Spotkania wspólnoty, odbywające się co tydzień, mają na celu formację dojrzałości chrześcijańskiej, naukę odpowiedzialności za budowanie wspólnoty kościoła, otwarcia na drugiego człowieka i jego potrzeby oraz poznanie własnego powołania życiowego. Ewangelizacja jest przeprowadzana na wiele sposobów, w różnych środowiskach, choć w szczególności skupia się na pracy z młodzieżą.

Poprzez życie we wspólnocie i wyjazdy integracyjne młodzi ludzie uczą się przyjaźni, współdziałania i bezinteresownej miłości.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.