«powrót

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Istniejąca od 1977 r. wspólnota świeckich zainspirowana duchowością św. Ignacego Loyoli . Celem członków WŻCh jest naśladowanie Chrystusa i współpraca z Nim w budowaniu Królestwa Bożego.

Dynamicznie działający ośrodek warszawski organizuje rekolekcje ignacjańskie dla słuchaczy Radia Józef (bierze w nich udział 160 osób) i dla osób ze stwardnieniem rozsianym, a także wczaso-rekolekcje dla osób chorych i niepełnosprawnych. Prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Rodziców, które między innymi wprowadza do szkół program wychowawczy "Rówieśnik". Wspiera katolików na Białorusi i przygotowuje dla nich pomoce katechetyczne.

Organizuje także pomoc dla samotnych matek i wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych oraz zbiera pieniądze na stypendia dla zdolnych dzieci z biednych rodzin wiejskich.

W ramach adopcji serca członkowie WŻCh wspierają finansowo i modlitewnie dzieci w krajach trzeciego świata.

Organizują wieczorne czytanie bajek dzieciom z domu dziecka, pomagają im w odrabianiu lekcji, prowadzą kursy komputerowe i zajęcia socjoterapeutyczne. Tworzą projekt promujący sztukę kościelną odpowiadającą wymogom sacrum i sprzyjającą modlitwie.

ul. Rakowiecka 61,
02-532 Warszawa

www.wzch.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.