«powrót

Wygiełzów: kościół Nawrócenia św. Pawła i Nawiedzenia NMP

Drewniany kościół Nawrócenia św. Pawła i Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie (pow. bełchatowski, arch. łódzka) wybudowany został w 1796 r. Historia świątyni nie jest znana zbyt dokładnie.

Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Przy nawie od południa kruchta, przy prezbiterium od północy zakrystia. Strop płaski, dachy dwuspadowe z wieżyczką sygnaturki.

Barokowo -rokokowy ołtarz sprowadzony został z Piotrkowa w 1830 r. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Madonny Anielskiej (jego historia sięga początków XVII w.) oraz rzeźby Marii Magdaleny, Św. Jana Chrzciciela. Zabytkowy jest także krzyż procesyjny, kielichy, relikwiarze i zabytkowe oleodruki.

W 1932 r. dzięki proboszczowi ks. Wojciechowi Kubisiowi, kościół dotychczasowy został przedłużony o 9,5 m.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.