«powrót

Wygnanie arian

Była to uchwała sejmu z 1558 r. nakazująca pod karą śmierci arianom - braciom polskim przejście w ciągu 3 lat na katolicyzm lub opuszczenie kraju. Uchwała podważała obowiązujące od czasów Konfederacji Warszawskiej zasady tolerancji religijnej w Polsce.

Narastająca niechęć w większości katolickiego społeczeństwa wobec braci polskich zaowocowała już w 1638 r. zburzeniem Rakowa. Uczniowie słynnej Akademii Rakowskiej oskarżeni zostali bowiem o rzekome znieważenie przydrożnego krzyża.

Ruch skompromitowany został podczas Potopu Szwedzkiego udzieleniem poparcia najeźdźcy. Po 1658 r. część braci polskich, jak m.in. Wacław Potocki, przeszła na katolicyzm. Większa część jednak wyemigrowała do Holandii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.