«powrót

Wysoka: kościół św. Floriana

Kościół reprezentuje styl gotycko-renesanasowy. Zbudowany został na przełomie XIV i XV wieku.

Później wielokrotnie go przebudowywano – szczególnie w 1934 roku kiedy to został na nowo wzniesiony w stylu neobarokowym.

Na uwagę zasługuje późnorenesansowa ambona.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.