«powrót

Wysokie Koło: sanktuarium maryjne

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1637. W roku 1661 kanclerz koronny Jan Wielopolski dokończył budowę, ufundował klasztor i sprowadził dominikanów z Lublina. Konsekracji kościoła dokonał w 1694 roku biskup Stanisław Szembek z Krakowa. Po kasacie zakonu dominikanów w roku 1870 rząd rosyjski obsadził w Wysokim Kole reformatorów - franciszkanów .

Od roku 1891 kościół w Wysokim Kole pełni funkcję kościoła parafialnego.

W kościele od ponad 300 lat znajduje się łaskami słynący Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem .

Z dawnego XVII-wiecznego klasztoru pozostało południowe skrzydło, obecnie plebania, z zachowanym układem cel i korytarzy.

Na zewnętrznej ścianie kościoła z prawej strony drzwi znajduje się pamiątkowa tablica z nazwiskami czternastu ochotników z Wysokiego Koła i okolic poległych w wojnie przeciwko bolszewikom w 1920 roku i napisem: "Padli na polu chwały odpierając z granic państwa polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.