«powrót

Wysowa: cerkiew św. Michała

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1779 r., dziś służy jako cerkiew prawosławna. Budowla została wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Wysoka wieża zwieńczona jest baniastym hełmem z pozorną latarnią. W ścianach izbicy znajdują się ślepe tarcze zegarowe. Nawa i prezbiterium nakryte łamanymi uskokowo dachami namiotowymi o różnej wysokości.

Dachy zwieńczone wieżyczkami takiego samego kształtu jak hełm wieży. Część nawy i prezbiterium nakryta pozornymi sklepieniami kopułowymi, a część nawy i kruchty - stropami płaskimi.

Polichromia wnętrza o motywach architektonicznych, figuralnych i ornamentalnych pochodzi z 1912-1913 r.

Wyposażenie cerkiewne datowane na XVIII i XIX w. z cennym późnobarokowym ikonostasem z dobrze zachowanym kompletem ikon.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.