«powrót

Wysowa: kościół NMP Wniebowziętej

Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej pochodzi z I. poł. XX w. We wnętrzu świątyni znajduje się ołtarz główny z XVIII-XIX w. wzniesiony według projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego w tradycji dawnego budownictwa regionalnego.

Wieża o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, zwieńczona jest hełmem z ośmioboczną pozorną latarnią nakrytą kopułką. W dwuspadowym dachu nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią.

Wyposażenie kościoła jest skromne. Barokowy ołtarz główny pochodzi z innego kościoła. W nim znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny namalowany według Murilla przez Mieczysława Wyrobka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.