«powrót

Szczecinek: Wzgórze Świątki, Marientron

Wzgórze było miejscem wczesnośredniowiecznego kultu pogańskiego. W 1356 roku książęta zachodniopomorscy Bogusław V, Warcisław V i Barnim IV ufundowali na nim klasztor augustianów eremitów – Marientron. W czasie zarazy w 1361 roku w klasztorze tym znalazła schronienie, a następnie pochówek córka Kazimierza Wielkiego, księżna Elżbieta. Klasztor stał w tym miejscu do roku 1534. Od chwili oficjalnego zatwierdzenia na terenie Szczecinka protestantyzmu, opuszczona budowla popadła w ruinę i została rozebrana. Na początku lat 60. XX wieku na wzgórzu prowadzone były prace archeologiczne, w czasie których odkryto kryptę z grobem księżnej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.