«powrót

Złotoryja: kościół Narodzenia NMP

Budowla gotycka, trójnawowa, zbudowana na planie krzyża, orientowana. Najstarsza, trzynastowieczna część kościoła powstała z inicjatywy Henryka Brodatego.

Na uwagę zasługują trzy portale – romański, wczesnogotycki i gotycki.

Wieża wschodnia, wzniesiona w 1482 roku, ma 63 m. wysokości(latem można na nią wejść i podziwiać panoramę miasta}. Na przełomie XV i XVI w. we wnętrzu wieży założono bibliotekę łańcuchową (jeden z pulpitów został zrekonstruowany).

W ścianach świątyni wmurowane są renesansowe nagrobki, We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na przepięknie zdobione empory, drewniany barokowy ołtarz i renesansową ambonę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.