«powrót

Ząbkowice Śląskie: cerkiew prawosławna

Cerkiew prawosławna w Ząbkowicach Śląskich (przy ul. Kłodzkiej) położona na południe od zamku, poza murami miejskimi wybudowana została jako kaplica szpitalna.

Istniała już w 1363 r. W katastrofie z 1646 r. uchowało się tylko prezbiterium, do którego dobudowano ok. 1720 r. nową nawę, zachowaną do dziś.

Całość jest murowana, od zewnątrz oskarpowana, jednonawowa z węższym prezbiterium.

Na ścianie prezbiterium zachowały się fragmenty gotyckich fresków, konserwowane w 1969-1970 r., ze scenami z życia Marii i Chrystusa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.