«powrót

Ząbkowice Śląskie: kościół parafialny św. Anny

Gotycki kościół parafialny Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich (pow. ząbkowicki) wzniesiono w połowie XIV w.

Po wojnach husyckich odbudowano korpus i sklepienia.

Ostatnia przebudowa miała miejsce w XIX w.

Obecnie jest to kościół murowany z cegły, orientowany, trzynawowy, halowy, z wydzielonym zamkniętym trójbocznie prezbiterium.

Prezbiterium i nawa główna mają sklepienia sieciowe, nawy boczne mają sklepienia krzyżowo-żebrowe.

Od zewnątrz budowla jest oskarpowana, o fasadach przelicowanych w XIX w.

We wnętrzu zachowała się rzeźba Św. Anny Samotrzeciej z 1493 r., całopostaciowy, rzeźbiony nagrobek księcia Karola I z Ziębic (zm. 1536), jego żony Anny z Zagania (zm. 1541) oraz rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1619 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.