«powrót

Ząbkowice Śląskie: kościół podominikański Św. Krzyża

Kościół podominikański Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich wybudowano w latach 1395-1402 dla zakonu dominikanów. Wojny husyckie spowodowały jego znaczne zniszczenie. Na przełomie XV i XVI wieku kościół i klasztor odbudowano.

Obecny kościół wzniesiono w latach 1655-1669, natomiast budowa klasztoru przeciągnęła się do 1687 r., a wieży kościelnej do 1714 r.

Kościół jest budowlą barokową, z zewnątrz opiętą skarpami i pilastrami, z węższym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą.

Wnętrze jest trzynawowe, czteroprzęsłowe, nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Nawy boczne tworzą kaplice z rzędem empor ponad nimi.

Od północy do kościoła przylega czworobok zabudowań klasztornych, poważnie zmieniony w XIX w.

We wnętrzu świątyni zachowały się fragmenty gotyckie, między innymi refektarz w skrzydle północnym nakryty sklepieniem gwiaździstym w 1516 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.