«powrót

Ząbkowice Śląskie: ruiny zamku

W południowo-zachodniej części Ząbkowic Śląskich (pow. ząbkowicki) znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku.

W XV wieku była tu rezydencja synów Jerzego z Podiebradu. W 1468 r. zamek został zdobyty i zniszczony przez mieszczan wrocławskich, nyskich i świdnickich.

Zamek zbudowany był z piaskowca na planie nieregularnym, a jego fragmenty zachowały się w południowej części budowli obecnej.

W latach 1524-1532 książę ziębicki Karol I wybudował nowy zamek według projektu architekta B. Rejta.

Wzniesiono go z piaskowca i cegły na planie czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem i krużgankami, z kolistymi basztami na narożach. W kwadratowej wieży od wschodu umieszczono bramę.

Południowe skrzydło od strony zewnętrznej zwieńczone jest attyką. W elewacji frontowej widoczny jest portal renesansowy z herbami książąt ziębicko-ząbkowickich.

Zamek zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, pozostaje do dziś jako trwała ruina konserwowana w XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.