«powrót

Zobacz: Zabłudów

Zabłudów: cmentarz

Prawdopodobnie cmentarz służył zarówno rzymskim, jak i greckim katolikom. W tradycji ustnej pozostał przekaz, że swój kwartał cmentarza mieli również protestanci. A dzisiaj grzebani są na nim również wyznawcy prawosławia .

Obecnie cmentarz ma powierzchnię 2,5 ha, w tym 0,75 ha należy do części katolickiej.

Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1747 roku. Ogrodzony jest parkanem z kamieni, z otynkowaną, białą bramą w stylu neoklasycystycznym, którą wieńczy trójkątna konstrukcja daszku.

W opinii parafian cmentarz św. Rocha był miejscem pochówku osób zasłużonych parafii, miastu i Ojczyźnie, a na cmentarzu św. Marii Magdaleny grzebano „maluczkich tego świata”.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.