«powrót

Zobacz: Zabłudów

Zabłudów: kaplica cmentarna

Kaplica na cmentarzu, pod wezwaniem św. Rocha. Drewniana, pokryta dachówką, na rzucie prostokąta ze ściętymi narożami i wyodrębnioną od południa kruchtą. Okna ostrołukowe, zwieńczone gzymsem nadokiennym, węższe w kruchcie. Ozdobny fryz nad okapem otacza cały obiekt.

Do dnia dzisiejszego zachował się główny ołtarz pochodzący z I połowy XIX wieku, obecnie pozłocony.

Olejny obraz z ołtarzu przedstawia św. Rocha uzdrawiającego chorych. Nad nim znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny Uzdrowicielki Chorych.

Komitet parafialny planując remont kaplicy, organizował zabawy ogrodowe (w 1931 roku odbyły się cztery, podobne odbywały się w następnych latach), z których dochód przeznaczony był na renowację. Składały się na nie dobrowolne składki uczestników zabawy, bilety wejściowe, zyski z loterii fantowej, licytacje przedmiotów i dochód z bufetu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.