«powrót

Zaborów: dzwonnica

Przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny z 1830 r. stoi dzwonnica. Jest drewniana, o konstrukcji słupowej, oszalowana.

Pierwotnie znajdowała się przy drewnianej kaplicy istniejącej tu od 1814 r., a później przy drewnianym kościele wzniesionym w 1835 r. i rozebranym w 1950 r.

Na jego miejscu zbudowano w latach 1949-1951 murowaną świątynię.

Dzwonnica na kamiennym podmurowaniu. Niska, czworościenna, o ścianach pionowych, nakryta ośmiobocznym hełmem baniastym. Ściany z dużymi, prostokątnymi otworami, zwieńczonymi półkoliście.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.