«powrót

Zabrze: kościół św. Franciszka

Neogotycki kościół pw. św. Franciszka urzeka swoją interesującą bryłą. Został wzniesiony w latach 1884-85 i jest on wysoko sklepiony, trójnawowy, przedzielony od prezbiterium transeptem w kształcie krzyża.

Nawa główna została oddzielona od dwóch naw bocznych rzędem pięciu filarów (i figurami świętych naturalnej wielkości) z każdej strony.

W ołtarzu – w środkowym obrazie namalowano scenę wizji św. Franciszka przed ukrzyżowanym Panem Jezusem. W prezbiterium zachowały się także trzy gotyckie witraże przedstawiające: centralny - Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu dwóch aniołów, prawy – św. Józefa, a lewy – św. Karola Boromeusza i św. Wincentego a Paulo .

W prawym rogu transeptu stoi stara „zaborska” chrzcielnica, natomiast po lewej stronie nawy głównej warto zwrócić uwagę na gotycką ambonę zdobioną czterema płaskorzeźbami ojców Kościoła.

Na chórze znajdują się organy z końca XIX wieku, które są dziełem firmy Berschdorf z Nysy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.