«powrót

Zakopane: dom albertynów na Kalatówkach

Kompleks klasztorno-muzealny „Pustelnia Brata Alberta” związany jest z osobą Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta, malarza, wielkiego społecznika i opiekuna ubogich. Grunt pod budowę klasztoru i pustelni ofiarował Władysław hr. Zamoyski, prace rozpoczęto w 1898 r. wg projektu Stanisława Witkiewicza. Klasztor prowadzony przez siostry albertynki wzniesiono na wysokiej kamiennej podmurówce, ma drewniane ściany o konstrukcji zrębowej oraz dachy półszczytowe kryte gontem. Bezpośrednio do budynku klasztornego przylega kaplica pw. Świętego Krzyża.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.