«powrót

zakrystianin

(łac. sacristanus - od  sacer - święty) - osoba, która opiekuje się świątynią i przedmiotami potrzebnymi do celebracji mszy św.: księgami liturgicznymi, paramentami, naczyniami itd.

Zakrystianin należy do jednych z najstarszych posług w Kościele. W ciągu wieków był różnie nazywany i różnie kształtował się zakres jego obowiązków. W Rzymie od połowy III w. otrzymywał niższe święcenia i nazywano go ostiariuszem. Do jego obowiązków należało pilnowanie wejścia do kościoła , zamykanie i otwieranie drzwi kościoła i zakrystii, dzwonienie na liturgię oraz trzymanie księgi lekcjonarza lub ewangeliarza w czasie homilii, aby głoszący mógł z nich w każdej chwili skorzystać.

Kiedy ostiariat stał się jedynie kolejnym stopniem dla kandydatów na drodze do kapłaństwa, przyjęła się nazwa zakrystianina.

Por. także: kościelny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.