«powrót

Zobacz: Zamość: kolegiata

Zamość: kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego

Jest to jedna z ośmiu kaplic znajdujących się w zamojskiej kolegiacie . W kaplicy znajduje się ołtarz z XVIII wieku. Jego boczne skrzydła tworzy sześć bogatych płaskorzeźb o tematyce pasyjnej: Pocałunek Judasza, Cierniem Koronowanie, Modlitwa w Ogrójcu, Chrystus przed Piłatem, Jezus z Szat Obnażony oraz Jezus Upadający pod Krzyżem.

Na uwagę zasługuje znakomite dzieło - rokokowy krucyfiks o wyjątkowo dramatycznej ekspresji.

W ołtarzu znajduje się także mała trumienka z relikwiami św. Kazimierza. Na przeciwległej ścianie wisi obraz pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, który przedstawia św. Stanisława z Piotrowinem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.