«powrót

Zamość: Muzeum Diecezjalne

W muzeum znajduje się ponad 1000 zabytkowych eksponatów, z których ok. 200 znalazło się na stałej ekspozycji. Obiekty pochodzą przeważnie z wyposażenia kościołów, kaplic i cerkwi (prawosławnych i greckokatolickich) oraz z kolekcji prywatnych (m. in. śp. ks. Jana Łazarowicza, dziekana z Narola).

Muzeum prezentuje malarstwo, rzeźbę, a także cenne obiekty reprezentujące rzemiosło artystyczne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.