«powrót

Zaręby Kościelne: zespół klasztorny

Zespół klasztorny wybudowany został w Zarębach Kościelnych w latach 1765-1774 z fundacji Szymona Zaremby dla sprowadzonych na te ziemie w II poł. XVII w. ojców reformatów.

W skład zespołu wchodzą: barokowy kościół obecnie parafialny, klasztor z wirydarzem przylegający do południowej elewacji kościoła oraz dziedziniec przed kościołem otoczony XVII-wiecznym murem z bramą.

Pośrodku dziedzińca stoi kapliczka w formie kolumny toskańskiej (z 1805 r.)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.