«powrót

Żarnów: kościół św. Mikołaja

Romański kościół św. Mikołaja w Żarnowie (powiat opoczyński, gmina Żarnów, diecezja radomska) wzniesiony został w końcu XII wieku. Jest jedną z cenniejszych zabytkowych świątyń regionu łódzkiego.

Pierwsze wzmianki o kościele pojawiają się w 1191 r. Pierwotnie był to kościół romański, jednonawowy, rozbudowany w 1503 r. (dobudowa późnogotyckiego prezbiterium). Po pożarze w 1893 r. został rozbudowany według projektu Stefana Szyllera.

Pierwotny kościół stanowi poprzeczną nawę obecnego. Częściowo zachowały się fragmenty murów i detale romańskie oraz gotyckie.

Nadal stoi zachodnie przęsło nawy z emporą, przylegająca do niego okrągła wieża i fragmenty ścian północnej i południowej nawy przylegające do prezbiterium.

W bocznych ścianach nawy znajdują się romańskie pilastry (m.in. dwa z motywami liści akantu i fantastycznych zwierząt). W ścianie północnej osadzone jest romańskie okno.

Na kamiennych ścianach starszej części kościoła wydrapane są w kamieniu inskrypcje związane z ludźmi, którzy odnawiali budowlę. Widać m.in. napis „Matki Skórko 1595”.

We wnętrzu można zobaczyć m.in. spiralne kamienne schody, trzy ostrołukowe okna gotyckie z manswerkiem.

Prezbiterium zbudowane na planie prostokąta nakryte jest trzema przęsłami sklepienia gwiaździstego.

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z przełomu XIX/XX w.

Żarnów jako gród pojawia się na kartach historii w 1065 r. W XII stuleciu był siedzibą kasztelanii. Jedną z obowiązujących w XV-XVI w. w Polsce miar sypkich byt korzec żarnowski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.