«powrót

Zawada: kościół św. Marcina

Kościół pomocniczy pw. Św. Marcina Biskupa z II. poł. XV w. Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie.

W wejściach od południa i zachodu zachowały się fazowane, gotyckie portale z nadprożami w kształcie łuków ostrych. Na drzwiach znajdują się fragmenty gotyckich okuć kowalskiej roboty. W wejściu do zakrystii umieszczony jest portal zamknięty łukiem w kształcie ściętego trójliścia.

Najstarszymi elementami wyposażenia są cztery płaskorzeźby późnogotyckie na parapecie chóru muzycznego, pochodzące z początku XVI w. Do cennych zabytków należy późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. Na belce tęczowej umieszczony jest barokowy krucyfiks datowany na XVIII w. We wczesnobarokowym ołtarzu głównym z 1. poł. XVII w. znajduje się obraz św. Marcina Biskupa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.