«powrót

Zawadzkie: kościół ewangelicki

Wybudowany został w 1893 roku, cztery lata po utworzeniu samodzielnej ewangelickiej gminy wyznaniowej.

Obiekt do dziś funkcjonuje jako zbór ewangelicki. Kamienną budowlę uzupełnia stojąca obok plebania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.