«powrót

Zawoja: kościół św. Klemensa

Kościół parafialny pw. św. Klemensa Papieża i Męczennika pochodzi z II poł. XlX w. We wnętrzu świątyni znajduje się polichromia z 1930 r., ołtarz główny pochodzi z XlX w. Świątynia wzniesiona została na planie wydłużonego krzyża. Od zachodu dobudowana jest czterokondygnacyjna wieża konstrukcji słupowo-ramowej, przechodząca stopniowo z kwadratu w ośmiobok. Nakrywa ją hełm ostrosłupowy. Wnętrze kościoła nakrywają stropy, których konstrukcja wsparta jest na ścianach nośnych i żeliwnych kolumnach. Nad skrzyżowaniem naw znajduje się pozorna kopuła. Wyposażenie świątyni jest późnobarokowe. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Drewniana ambona dekorowana jest ornamentem późnobarokowym. Kamienna chrzcielnica barokowa nakryta jest drewnianą, rokokową pokrywą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.