«powrót

Zbójna: Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych

Podczas Gminnego Konkursu Rozmaitości Wielkanocnych jury ocenia co roku prawie 200 pozycji konkursowych w kategoriach: ozdoby domu (bukiety, wycinanki, kierce), pisanki i palmy w różnych kategoriach wiekowych.

Organizatorzy zauważają coraz większą liczbę wykonawców, którzy systematycznie uczestnicząc w konkursach, osiągnęli nie tylko wysoki poziom artystyczny, ale także własny, indywidualny styl. Szczególnie podkreślają dużą liczbę i wysoką jakość wycinanek.

Palmy uczestniczą w procesjach w Niedzielę Palmową w kościołach parafialnych w Zbójnej, Kuziach i Dobrymlesie. Większość z nich pozostaje w wystroju kościołów. Celem konkursu jest rozbudzenie zaangażowania na rzecz zachowania i kultywowania tradycji regionu związanych z niedzielą palmową i świętami wielkanocnymi.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.