«powrót

Zdynia: cerkiew Opieki Bogarodzicy

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny pochodzi z końca XVII w. Obecnie jest to świątynia prawosławna . Wieża o pochyłych ścianach z pozorną izbicą zwieńczona jest hełmem z pozorną latarnią. Ściany budynku pokryto gontem. Nawę i prezbiterium nakrywają oddzielne dachy kryte blachą. W kalenicy wydatne sygnaturki.

Wewnątrz znajduje się ołtarz rokokowy z XVIII w. Cerkiew otoczona kamiennym murem, w obrębie którego znajduje się drewniana dzwonnica.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.