«powrót

Zesłanie Ducha Świętego

inaczej: Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica. Święto obchodzone już w czasach apostolskich. Upamiętnia zesłanie Ducha Świętego pod postacią ognistych języków na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Miało to miejsce pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa. jest to moment rozpoczęcia misji Kościoła.

W wigilię tego święta w pierwszych wiekach udzielano chrztu katechumenom, którzy z ważnych powodów nie mogli być ochrzczeni podczas liturgii Wigilii Paschalnej .

Obecnie w wielu kościołach w Polsce w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywa się czuwanie i eucharystia, podczas której udzielany jest sakrament bierzmowania.

W średniowieczu w trakcie odprawiania Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego z sufitu kościoła zrzucano róże i inne kwiaty symbolizujące dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach tego dnia wypuszczano też z klatek gołębie, które są symbolem Ducha Świętego.

Z dniem tym wiążą się też rozmaite obrzędy i zwyczaje ludowe. Zasiane pola obchodziły procesje, niesiono chorągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne. Bydło okadzano dymem ze spalonych święconych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono jajka. Zielone Świątki szczególnie były popularne wśród pasterzy, którzy ucztowali i tańczyli przy ogniu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.