«powrót

Ziębice: kościół szpitalny św. Piotra i Pawła

Kościół szpitalny Św. Piotra i Pawła w Ziębicach (pow. ząbkowicki) wybudowano ok. 1270 r. jako kaplicę szpitalną zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą.

Obecny barokowy styl otrzymał w latach 1726-1730. Założenie jest na planie krzyża greckiego z prostokątną wieżą przy południowej ścianie.

Jednonawowe wnętrze zachowało również wystrój współczesny budowie obiektu, nakryte jest spłaszczoną eliptyczną kopułą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.