«powrót

Zielona Góra: konkatedra św. Jadwigi

Najstarszy zachowany zabytek w Zielonej Górze. Pierwszą świątynię postawiono w tym miejscu już w 1272 roku. Na przełomie XIV i XV wieku zastąpił ją gotycki kościół. W następnych stuleciach świątynię wielokrotnie przebudowywano. Ostateczny kształt nadano jej w 1832 roku. Klasycystyczna wieża oraz zmieniony korpus okien zatarły częściowo gotycki charakter kościoła. Wewnątrz przetrwały gotyckie arkady międzynawowe, łuk tęczowy i sklepienia bocznych pomieszczeń.

Do najważniejszych zabytków należą rzeźby św. Jadwigi i Anny Samotrzeć, XVI-wieczny rysunek przedstawiający świątynię Grobu Bożego w Jerozolimie, drewniany chór z 1672 roku, neogotycka XIX-wieczna ambona oraz liczne płyty nagrobne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.