«powrót

Zimna Wódka: kościól św. Marii Magdaleny

Obiekt usytuowany jest na wzniesieniu pośrodku wsi. W latach 1524-1701 kościół należał do protestantów, następnie przeszedł w ręce katolików.

W roku 1748 został gruntownie przebudowany. Świątynię dopełnia wieża o konstrukcji słupowej. Sam kościół ma drewnianą konstrukcję zrębową z kamiennym podmurowaniem.

Prezbiterium jest trójbocznie zamknięte. Przy nim znajduje się zakrystia z dawną lożą kolatorską na piętrze. W narożniku między zakrystia i nawą jest przybudówka mieszcząca schody i ambonę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.