«powrót

Złoczew: dawny klasztor oo. bernardynów (obecnie ss. kamedułek)

Zespół dawnego klasztoru oo. bernardynów w Złoczewie (powiat sieradzki, diecezja kaliska) powstał na początku XVII stulecia. Od 1949 r. jest siedzibą sióstr kamedułek .

W skład zespołu klasztornego wchodzą kościół św. Krzyża i budynek klasztoru.

Piętrowy budynek klasztorny z wirydarzem powstał na początku XVII w. na podstawie projektu Jerzego Hoffmana. Został przebudowany w latach 1683-89. Wewnątrz zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe.

W klasztornej kaplicy znajduje się obraz Maryi z Dzieciątkiem.

Na pobliskim cmentarzu znajduje się kaplica z XVII w.

Do Polski kamedułki przybyły w 1949 roku i osiedliły się w Złoczewie. W 1997 r. powstał drugi klasztor w Tyszowcach koło Zamościa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.