«powrót

Złoczew: obraz Maryi z Dzieciątkiem

Obraz Maryi z Dzieciątkiem, znajdujący się w klasztorze ss. kamedułek (dawniej oo. bernardynów) w Złoczewie, trafił do Polski z wyprawy wiedeńskiej. Ofiarował go Wojciech Urbański, kasztelan wieluński i właściciel Złoczewa.

Nie jest wykluczone, że otrzymał go od samego króla Jana III Sobieskiego, który cenił sobie Urbańskiego.

Obraz jest naśladownictwem słynnego dzieła Łukasza Cranacha Starszego, znajdującego się w Insbrucku. Jedna z kopii tego insbruckiego malowidła trafiła w 1622 r. do katedry passawskiej. Dzięki łaskom, z jakich zasłynęła, została nazwana Maria Hilf – Wspomożycielka. Uważa się, że złoczewski obraz jest kopią o korzeniach passawskich.

Niektórzy uważają też, że płótno znajdujące się w klasztorze jest wizerunkiem Pani Złoczewskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.