«powrót

zmartwychwstańcy

Zmartwychwstańców założył w 1836 r. w Paryżu człowiek świecki, Bogdan Jański , w Polsce są od 1880 r.

Celem wspólnoty jest dążenie do zmartwychwstania społeczeństwa poprzez głoszenie Misterium Paschalnego, głównie w kościelnych apostolatach posługi parafialnej i przez wychowanie chrześcijańskie.

Zasadniczym elementem duchowości zgromadzenia jest przekonanie, że do wiary w zmartwychwstanie należy również praktyka zmartwychwstania w życiu codziennym, która wyraża się w pogłębionym życiu sakramentami paschalnymi. Dlatego konieczna jest służba powszechnemu zmartwychwstaniu, tzn. pomaganie ludziom w budowaniu wspólnot chrześcijańskich i wspieranie nadziei, pokoju, sprawiedliwości, miłości i radości.

Na świecie jest 393 zmartwychwstańców, w tym 231 Polaków.

Zgromadzenie zgodnie z duchem założyciela przyjęło za swój apostolat pracę parafialną i wychowawczą.

Obecnie w Polsce prowadzą 15 parafii i 1 rektorat. Zmartwychwstańcy opiekują się 2 sanktuariami: Matki Bożej Fatimskiej w Rybnej i Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Mają własne wydawnictwo „Alleluja”.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.