«powrót

zmartwychwstanki

Powołaniem zmartwychwstanek jest wielbienie Boga i uczestniczenie w Misterium Paschalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość Trójcy Przenajświętszej.

Celem apostolskim zmartwychwstanek jest nauczanie i wychowanie chrześcijańskie oraz opieka nad chorymi.

W celu zrealizowania swojego charyzmatu zgromadzenie podejmuje pracę parafialną, katechizację, nauczanie w szkole, pomoc w duszpasterstwie rodzin oraz ludzi różnych stanów i zawodów, pracę w szpitalach, opiekę nad starszymi i tymi, którzy wymagają specjalnej troski.

Siostry angażują się w świadczenie różnego rodzaju posług, a także w działalność charytatywną, społeczną, ekumeniczną i misyjną.

Obecnie zmartwychwstanki prowadzą 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, specjalny ośrodek wychowawczy oraz 5 przedszkoli.

Ponadto w Kętach kierują muzeum ich założycielek Celiny i Jadwigi Borzęckich, natomiast w Stryszawie izbą pamięci poświęconą Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu . W Poznaniu prowadzą Zmartwychwstańskie Centrum Sportu i Rehabilitacji.

Zgromadzenie założyły matka i córka, Celina Borzęcka i Jadwiga Borzęcka w 1891 r. w Rzymie. Na świecie są 582 zmartwychwstanki, w tym ok. 350 Polek.

Polską błogosławioną zmartwychwstanką jest s. Alicja Kotowska .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.