«powrót

Zochcin: dom Wspólnoty Chleb Życia

Mieszkańcy domu to dawni bezdomni i bezrobotni (niemal wyłącznie młodzi ludzie) oraz osoby, które chcą im pomagać. Wszyscy tworzą wspólnotę , która razem modli się i pracuje, dzieląc się chlebem w sensie dosłownym – czyli tym, co niezbędne do życia; oraz Chlebem Życia - Jezusem.

Mieszkańcy Zochcina utrzymują się ze sprzedaży przetworów owocowych i warzywnych oraz sadzonek starych polskich odmian jabłoni. Istotnym punktem budżetu jest także wsparcie materialne i finansowe darczyńców.

Biedna młodzież z Zochcina i okolicznych wsi, której nie stać na naukę, otrzymuje stypendia organizowane przez Wspólnotę. W ciągu czterech lat ze 150-200 zł stypendiów skorzystało ok. 550 osób, a ponad 100 osób przeszło kursy zawodowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.