«powrót

Zuzela: Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia

Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela, jako syn tutejszego organisty. Muzeum Lat Dziecięcych zorganizowano w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły.

W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XX w.

Muzeum obsługują siostry zakonne z tutejszej parafii.

Adres:
08-322 (p-ta Nur) Zuzela
Tel.: (070) 86 277 44

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.