«powrót

Żychlin: kościół ewangelicko–reformowany, lapidarium

Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie jest jedyną na terytorium Polski, która przetrwała od czasów polskiej reformacji do dnia dzisiejszego. Ewangelicko-reformowany zespół kościelny w Żychlinie charakteryzuje architektura o cechach typowych dla budownictwa sakralnego tego wyznania na obszarze Rzeczypospolitej. Obiekty zespołu stanowią zwarty kompleks i do dziś użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wszystko to nadaje całości charakter unikatu w skali kraju. W latach 1985-1991 w obrębie dawnego przykościelnego cmentarza utworzone zostało lapidarium, które gromadzi cenne historycznie i artystycznie nagrobki pochodzące z całej Polski, z terenów gdzie istniały niegdyś parafie reformowane, a pozostały niszczejące cmentarze, których uratować się już nie da.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.