«powrót

Zobacz: Warszawa: kościół Zbawiciela

Warszawa: Kaplica Matki Zbawiciela

Kaplica Matki Zbawiciela w kościele Zbawiciela w Warszawie w swej formie architektonicznej nawiązuje do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Ołtarz kaplicy, wykonany ze stiuku, ufundował Leopold Hiller. Kaplica jest pięknie ornamentowana, posiada bogate złocenia. W kaplicy znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej namalowana przez Franciszka Jędrzejczyka.

Obraz słynie łaskami.

13 czerwca 1999 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu koronacji obrazu