«powrót

Ceacilianum

CEACILIANUM to Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych.

Historia organizacji cecyliańskich sięga wieku XVI. Giovanni Pierluigi da Palestrina zorganizował w Rzymie związek służący muzyce kościelnej, który zatwierdził papież Grzegorz XIII.

W Polsce idee ruchu cecyliańskiego próbował zaszczepić ks. Józef Surzyński już w roku 1884. W roku 1950 działający Związek Chórów Kościelnych został jednak rozwiązany.

CAECILIANUM działa w Polsce od roku 1994. Jego zadaniem jest zwrócenia większej uwagi na rodzaj i jakość śpiewu wykonywanego podczas liturgii. Istnieje biblioteka nutowa, pomagająca dyrygentom w doborze repertuaru. Organizowane są różnego rodzaju seminaria i warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Są one zarówno pracą formacyjną, jak i sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizowane przez Związek przeglądy muzyki chóralnej dają możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów między chórami oraz służą promocji dobrych zespołów a słabszym pokazują drogę rozwoju.

zob: CEACILIANUM

Od 2001 r. Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych CEACILIANUM organizowany jest w katedrze św. Foloriana na warszawskiej Pradze.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.